Bláznovství, nebo sport? Parkour!

Le Parkour vs. Street Stunts: Tak trochu jiný sport

Jaro je obdobím nových začátků. O zdravých jarních receptech už jsme si povídali, dokonce jste se dočkali i několika aktuálních, na nichž si pochutnávají odběratelé našich krabiček. No, a jelikož náš blog nepojednává jen o zdravém jídle, ale i o správném pohybu, rozhodli jsme se dnešní článek věnovat právě jemu.

Rušné ulice

Všimli jste si někdy, jak rušné jsou ulice? Co všechno se na nich děje? Co všechno se zde odehrává? Ruch ulic, který zažíváme dnes a denně, není nic proti tomu, když se staneme svědky skutečně netradičního sportu. Le Parkour, Street Stunts. Pro tyto sporty neexistuje tělocvična, odehrávají se venku. Jejich hřištěm je celá ulice.

Zdání klame

Také jste již měli tu čest potkat ve městě kluky, kteří skáčou ze zídky na zídku, lezou po střechách, vozí se po zábradlí? Nebo jste dokonce viděli, jak jejich kamarádi bláznivé kousky s nadšením a obdivem zračícím se v očích sledují a natáčí na kameru či fotí? Že vám jejich jednání připadá nepochopitelné? Nebo snad pošetilé a nebezpečné? Že se v duchu ptáte, proč svůj volný čas raději nevyužijí lépe než tropením podobných vylomenin? V tomto případě zdání klame. Chlapci, kteří si takto počínají, nekrátí dlouhou chvíli bezvýznamným poskakováním. Věnují se oblíbenému sportu – Le Parkouru. A pokud se vám Le Parkour zdá vzrušující, počkejte, až se dozvíte něco o Street Stuntsu.

Street Stunts – když se nebojíte překročit hranice

Oproti Le Parkouru, jenž je mezi mladými lidmi, již velice rozšířen, představuje Street Stunts takřka neprobádané území. Parkourovým nadšencům nabízí možnost zkusit nové triky, přijmout pořádnou dávku adrenalinu, seznámit se s novými lidmi, prostředím a zkušenosti. A jak se vlastně Street Stunts od Le Parkouru liší? Čím je Street Stunts tak jiný, tak akčnější a živější?

Le Parkour s benefity

Street Stunts je jakousi obdobou parkouru, ale s tím rozdílem, že jeho vyznavači zařazují do běžného parkouru prvky akrobacie, a to co možná nejvíce. Pokouší se vymyslet a provést vlastní a nové triky. Ovšem, aby toto zvládli, musí perfektně zvládat triky již známé a ověřené. Avšak jak triky parkouru, tak i triky Street Stuntsu, mají svá vlastní pravidla. V Le Parkouru jde především o čistý pohyb a různé triky přes překážky. Pak se také cení síla, rychlost a obratnost. Oproti tomu při Street Stuntsu je třeba brát v potaz respekt a strach, který občas brání provést předsevzatý kousek. Poněvadž Street Stunts se od parkouru liší především tím, že se v něm provádějí salta, neboli slangem sportovců flipy. A zde je důležité předem zvážit, zda si troufnu či netroufnu, a hlavně si vybrat bezpečné místo a prostředí pro případný pád.

Pouliční akrobacie

V překladu do češtiny znamená Street Stunts něco jako pouliční akrobacie. První náznaky Street Stuntsu se objevily právě v době, kdy se dostával do podvědomí veřejnosti parkour. Možná proto, a snad i pro jeho větší náročnost, není tak rozšířen a znám jako parkour. Le Parkour i Street Stunts můžete dnes vidět v reklamách, videoklipech či filmech. Nebo stačí prostě zajít na náměstí, před nádraží, před Tesco nebo podobný market, kde se většinou mladíci provozující tento druh sportu scházejí. Hlavně, aby bylo všude dostatek laviček, zídek, střech a zábradlí.

Doufáme, že jsme vás alespoň trochu inspirovali. Takže až se zase venku udělá hezky a vy nebudete vědět, jak zkrátit dlouhou chvíli, vyrazte do ulic a třeba se stanete svědky něčeho mimořádného. Možná si můžete sami vyzkoušet zdolat nějakou tu lavičku, či zídku, ale nezapomeňte na to, že pokud vás někdo nafilmuje a vám se to nepovede, stanete se další hvězdou internetou právě vy 😀

Přejeme vám všem krásné slunečné dny

Váš Krabičkujeme tým